GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده ها) حقوق خصوصی

هنگام استفاده از سرویس هایی که داده های شخصی را پردازش می کنند ، حقوق خاصی به شهروندان منطقه اقتصادی اروپا (EEA) می دهد. برای اینکه بتوانید از این حقوق استفاده کنید ، ما تغییراتی را ایجاد کردیم ، بنابراین اکنون می توانید داده های خود را بهتر کنترل کنید

GDPR حقوق زیر را برای افراد فراهم می کند ، که بسیاری از آنها هرگونه مبنای :پردازش را اعمال می کنند ، اگرچه برخی استثنائات نیز وجود دارد

حق اطلاع از نحوه پردازش داده های شخصی

حق دسترسی به داده های شخصی آنها

حق تصحیح

حق پاک کردن

حق محدود کردن پردازش

حق انتقال داده ها

حق اعتراض

حقوق مربوط به تصمیم گیری و پروفایل خودکار

شبکه اجتماعی فارسی بوک سیاست حفظ حریم خصوصی (http://farsebook.ir//terms) تمرینات ما را با جزئیات و با استفاده از زبان ساده شرح می دهد. هر آنچه باید بدانید در اینجا آمده است. اگر سوالات بیشتری دارید ، با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید http://farsebook.ir//support.

اگر فکر می کنید ما اطلاعات اشتباه در مورد شما داریم ، یا داده های شما ناقص است ، یا می خواهید داده های خود را حذف کنید ، یا می خواهید به پردازش اشکال خاصی از داده ها اعتراض کنید یا فقط می خواهید به آن دسترسی داشته باشید و یک فایل از آن دریافت کنید ما حاوی این داده ها هستیم ، با ما تماس بگیرید